nov82023
Tijd: 13:30 - 18:00
Locatie: Lambertuskerk Beers

Wederom vindt er een gezellige muzikale middag plaats voor de Senioren van Beers in de Lambertuskerk Beers. Misschien heeft u vorig jaar hier ook al aan deelgenomen, of heeft u ervan gehoord? Toen was het een hele geslaagde middag, en de verwachting is dat er wederom een grote belangstelling zal zijn om dit evenement bij te wonen. Tijdens deze middag zal er wederom muziek klinken en wordt u voorzien van een diner rond 17.00 uur.

 

Gezien het feit dat wij aan een maximum zijn gebonden qua ruimte, zijn wij genoodzaakt (mochten er teveel aanmeldingen zijn), een ondergrens qua leeftijd in te stellen. Maar vanzelfsprekend hopen wij dat eenieder die zich tijdig aanmeldt ook kan deelnemen. Alle senioren van Beers hebben hiervoor inmiddels een persoonlijke uitnodiging mogen ontvangen. Aanmelding dient te geschieden voor 15 oktober 2023.

 

De Zonnebloem afd. Beers, KBO afd. Beers-Linden en Trefpunt Beers hebben Gerthy geholpen om dit te realiseren.